Diensten

Accountantskantoor Kuhlman kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

Samenstellen van jaarrekeningen

Een jaarrekening heeft u in veel gevallen nodig. Zo is een BV verplicht een jaarrekening te deponeren bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook bij het aangeven van uw belasting heeft u in veel gevallen een jaarrekening nodig.

Accountantskantoor Kuhlman kan voor u een jaarrekening samenstellen.

Voor het samenstellen van een jaarrekening is een gedegen administratie nodig. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Als u zelf al een administratie heeft kunnen wij de jaarrekening samenstellen vanuit uw eigen administratie. Wij kunnen met elk elk gerenommeerd boekhoudprogramma werken. Zelf werken wij veel met Afas Online wat ons de mogelijkheid geeft om met u mee te kijken en zo nodig aanpassingen te maken.

Naast de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening kunnen wij ook beoordelings- en controleverklaringen afgeven.

Verzorgen van administratie

Wij kunnen ook de volledige administratie voor u verzorgen.

  • Grootboekadministratie
  • Salarisadministratie, salarisverwerking inclusief aangifte loonheffing
  • Aangifte omzetbelasting
  • Tussentijdse rapportages

Belasting aangifte

Wij kunnen voor u verschillende soorten belasting aangiften verzorgen:

  • Vennootschapsbelasting en dividendbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Schenkbelasting
  • Erfbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffing

Vermogensadvies

A.E.J. Kuhlman u vanuit zijn expertise als VA (Vermogens Adviseur) onafhankelijk adviseren en begeleiden bij het beleggen van uw vermogen.

Financieringen
Wij kunnen u begeleiden bij het aanvragen van financieringen.